Joeri Kerkhoff, Veiligheidsregio Zuid-Limburg en Limburg-Noord

De Veiligheidsregio’s Zuid-Limburg en Limburg-Noord werken sinds december 2020 met de CrisisConnect app. Beide veiligheidsregio’s zijn erop gericht om inwoners en bezoekers van Limburg  beter te beschermen tegen (gezondheids)risico’s, rampen en crises. Joeri Kerkhoff vertelt je over hun keuzes.


Waarom hebben jullie voor de CrisisConnect gekozen?

“Vanuit onze regio’s waren we opzoek naar een gebruiksvriendelijkere manier voor het aanbieden van o.a. planvorming en inzicht in piketroosters. We hebben gekozen voor CrisisConnect omdat deze in beide behoeftes vanuit de gebruiker kan voorzien. Tevens heeft de CrisisConnect app een contactlijst die voor ons in de praktijk waardevol is gebleken.”

 

Wat vinden teamleden in de crisis app?

“De gebruikers van de CrisisConnect app binnen onze regio zijn 65 crisisfunctionarissen van het Regionaal Operationeel Team. De ervaringen van de pilotdeelnemers zijn heel positief! Het gebruiksgemak, de eenvoudige lay-out en de roostermodule die inzicht geeft in wie op welk moment dienst heeft (en het ook nog mogelijk maakt om een dienst te ruilen) wordt het vaakst genoemd in de positieve feedback.“

 

Het vaakst genoemd in de positieve feedback: het gebruiksgemak, de eenvoudige lay-out en de roostermodule die inzicht geeft wie op welk moment dienst heeft.

Wat zijn jullie ervaringen met het gebruik van deze crisis app?

“Omdat onze app (qua planvorming) is ingericht voor het gebruik in een warme situatie vanaf een ROT, is deze nog niet vaak getest gedurende een incident. Wel gebruiken collega’s de app in een koude fase om contacten op te zoeken, diensten te ruilen of te zien wie op welk moment dienst heeft. Dit werkt goed, snel en zorgt er ook voor dat de collega’s de app regelmatig openen.“


Wat vinden jullie van de Module Piketroosters?

“De feedback van gebruikers over de Module Piketroosters is zeer positief. Het eenvoudig kunnen zien wie dienst heeft en meteen kunnen doorklikken naar contactgegevens, wordt als heel prettig ervaren. Het ruilen van diensten in de app testen we nu met een kleinere groep deelnemers. Met positieve eerste reacties. Dit is eenvoudig, snel en je kunt meteen de wijziging terugzien in de app.”