Monique Luijk, ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen

Over ZorgSaam
ZorgSaam is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen. De zorggroep biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg.

Hoe ziet jullie crisisorganisatie eruit?
“ZorgSaam is een grote organisatie. We hebben 3 ziekenhuislocaties, 15 ouderenzorglocaties en zo’n 36 wijkteams. Voor het ziekenhuis bepaalt het ZiROP (Ziekenhuis Rampen Opvang Plan) de crisisstructuur. De Clustermanagers draaien consignatiedienst. Er wordt opgeschaald via de Operationeel Leidinggevende of de Regieverpleegkundige.

In de thuis- en ouderenzorg is het anders. Zeeuws-Vlaanderen is uitgestrekt; je kunt een uur onderweg zijn tussen twee locaties. In het geval van een calamiteit is dit niet handig. Daarom hebben we ons werkgebied opgesplitst in oost en west. Elk gebied heeft zijn eigen Lokale Crisiscoördinatoren. Zij worden bij een calamiteit opgeroepen via de Verpleegkundige Dienst van de verschillende locaties. Denk bijvoorbeeld aan brand of stroomuitval. De Lokale Crisiscoördinator kan opschalen naar de Centrale Crisiscoördinator.”

Hoe is de app voor jullie organisatie ingericht?
“In de app staan onze roosters, belangrijke documenten, beleid, instructies, taakkaarten en hulpmiddelen. Ook informatie rondom de 7 disbalansen in de zorg. Daarnaast natuurlijk contactgegevens, zoals de bereikbaarheidsgegevens van de GHOR.”

Met hoeveel personen maken jullie gebruik van de app?
“Er hebben zo’n 80 gebruikers toegang tot onze app. Dit zijn alle personen die een rol hebben in de crisisorganisatie. Bijvoorbeeld: crisiscoördinatoren, leden van de Raad van bestuur, specialisten, managers en medewerkers logistiek/H&R. We hebben nog ruimte om uit te breiden met gebruikers. Toegang voor de Verpleegkundige Dienst van de thuis- en ouderenzorg staat nog op de rol.”

Hoe zorgen jullie dat de app bekend is binnen jullie organisatie?
“ZorgSaam is in 2017 gefuseerd met Stichting Curamus en in 2018 met Stichting Warmande. Beide organisaties werkten al met de app. Daarom hebben we deze bij de overgang omgevormd naar ZorgSaam. Het voordeel hiervan is dat we bij de start van ons nieuwe BCM-beleid direct de app konden gebruiken. Bij alle communicatie onderling verwijzen we dan ook naar de app.”

In welke situaties vind jij de app handig?
“We gebruiken de app om informatie op te zoeken, roosters te bekijken en bij opschalingen.”

Heb je tips voor andere beheerders?
“Veel van onze informatie is alleen in de app te vinden, zoals roosters en groepsnummers. De app is dus niet iets wat we ernaast gebruiken, maar het is een startpunt. Medewerkers hebben hem nodig om informatie te vinden. Ik denk dat de app zo makkelijker ingeburgerd raakt.”

Alle referenties