Joep Burgers, Waterschap Rijn en IJssel

Waterschap Rijn en IJssel werkt sinds april 2020 met de CrisisConnect app. Dit waterschap voert het waterbeheer uit in Oost-Gelderland, het zuiden van Overijssel en het zuidoosten van de Veluwe. Hier zorgen zij ervoor dat men hier veilig kan ondernemen, wonen en recreëren. Daarvoor beheren ze het (grond)waterpeil, zuiveren ze het rioolwater en zorgen ze voor schoon water in beken, sloten en rivieren. Joep is specialist crisisbeheersing en functioneel beheer. Hij vertelt je over hun keuzes.


Wat is de reden dat jullie zijn overgestapt op de CrisisConnect app?

“Wij merkten dat onze vorige crisis app aan vervanging toe was. Deze app werd niet meer doorontwikkeld en de inrichting van de app was erg statisch. Door deze beperkingen konden we niet meer voldoen aan de vragen van de eindgebruikers.”

 

Wat vinden teamleden van de crisis app?

“De meeste collega’s binnen het waterschap zijn niet dagelijks met crisisbeheersing bezig. Zij vinden het prettig om snel op te kunnen zoeken hoe zij moeten handelen in diverse situaties. Daarnaast vinden collega’s de app overzichtelijk, snel en waarderen ze de mogelijkheid om offline te werken.”

Doordat de app erg flexibel is, kan deze heel specifiek worden ingericht voor ons waterschap. Tegelijkertijd kunnen we gemakkelijk inspelen op veranderingen.

Kaart waterschap Rijn en IJssel

Met hoeveel personen maken jullie gebruik van de app?

“De app kent een binnen Waterschap Rijn en IJssel een brede doelgroep. Toch is de app primair ingericht om collega’s met een rol binnen de wachtdienst en de crisisorganisatie te ondersteunen. Dit betreft ongeveer 150 collega’s.”

 

Wat is jouw ervaring met de CrisisConnect app?

“Als beheerder van de app vind ik de flexibiliteit van de app erg fijn. De app kan door deze flexibiliteit heel specifiek worden ingericht voor ons waterschap. Tegelijkertijd kunnen we gemakkelijk inspelen op veranderingen. Daarbij vind ik het heel fijn dat de app continu wordt doorontwikkeld op basis van wensen van diverse organisaties die ook gebruikmaken van CrisisConnect.”

 

Jullie hebben pas een scenariotraining gedaan. Wat vond je hiervan?

“Ik heb de scenariotraining ervaren als een mooie manier om collega’s mee te nemen in de app. Zeker in een periode waarin thuiswerken de norm is. Als gevolg van de training kunnen collega’s hun weg in de app beter vinden. Ook geven zij hun mening over de app en dragen aan wat wij kunnen verbeteren.”

 

Heb je tips voor andere beheerders?

“Het is belangrijk om goede afspraken te maken over het beheer van informatie in de app. Het is een hele klus om de informatie in de app actueel te houden, dus wijs aanspreekpunten aan binnen de organisatie.”