Juus Teensma, Waterschap Limburg

“Waterschap Limburg is per 1 januari 2017 gestart met CrisisConnect. Van gebruikers heb ik al veel positieve geluiden gehoord. Zij zijn blij dat al onze informatie nu bij elkaar staat en makkelijk te benaderen is via de app op zowel een smartphone als tablet.

Wij gebruiken CrisisConnect als informatiedrager van onder meer de crisisplannen, bestrijdingsplannen en het crisiscommunicatieplan. Ook zijn de opschalingscriteria per type incident uitgewerkt als hulpmiddel voor de incidentenwacht. Deze is verantwoordelijk voor de kanteling van de reguliere organisatie naar de crisisorganisatie.

De app is snel toegankelijk; je hoeft niet in te loggen op eigen systemen. Daarnaast is het een informatiedrager waarbij de structuur naar eigen inzicht ingedeeld kan worden. Én je kunt vanuit de app alerts versturen per e-mail of sms naar grote groepen tegelijk.

We zijn een organisatie van 320 fte’s met een grote crisisorganisatie van 280 personen. Het is belangrijk dat de opschaling conform afspraak verloopt. In het verleden bleek dat het schortte aan informatie en dat men niet over actuele documenten beschikte. Natuurlijk moeten procesafspraken helder zijn en fungeren de systemen als hulpmiddel. Toch zie en hoor ik nu al positieve geluiden over onze opzet en inrichting van de app.”

Alle referenties