Harmen Koop, Vanboeijen

Over Vanboeijen
Vanboeijen zet zich in voor de ondersteuning en begeleiding van kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een vaak ernstige verstandelijke beperking. Zij begeleiden mensen in hun thuisomgeving of op één van de meer dan 100 locaties in Drenthe. Vanboeijen ondersteunt bij wonen, werk- en dagbesteding en vrije tijd.

Waarom zijn jullie met de CrisisConnect app aan de slag gegaan?
“Binnen onze organisatie werkten de achterwacht zorgmanagers met fysieke documenten die vaak niet meer up-to-date waren. Of we hadden een lijst met telefoonnummers en namen om te benaderen bij een calamiteit, waar personen op stonden die niet meer voor ons werkten. Dit was uiteraard geen gewenste situatie. Via via kwam ik met CrisisConnect in contact. Na een kennismaking en uitgebreide toelichting over de app, waren we enthousiast. Vervolgens hebben we de app na grondig testen uitgerold.”

Wat vinden teamleden in de crisis app?
“In de app staan bijvoorbeeld al onze locaties met specifieke informatie en veiligheidsplattegronden. Daarnaast verschillende noodscenario’s met bijbehorende procedures, zoals bij vermissing van een cliënt, overlijden van een cliënt en de uitval van domotica en elektriciteit. Denk ook aan de roosters van achterwachten en belangrijke contactgegevens.

We hebben ook een specifiek dossier rondom het coronavirus aangemaakt. Hierin staan richtlijnen die medewerkers vertellen hoe te handelen op de locaties of te communiceren rondom het coronavirus. Ook hebben we hier ons ‘continuïteitsplan corona’ toegevoegd.“

Met hoeveel personen maken jullie gebruik van de app?
“Er werken nu ongeveer 70 medewerkers met de app. Dit zijn onder andere zorgmanagers, directie, gedragsdeskundigen en managers van de ondersteunende diensten.”

Wat zijn jullie ervaringen met het gebruik van de crisis tool?
“De gebruikers zijn enthousiast! Verouderde naslagwerken en werkinstructies zijn verleden tijd. Iedereen kan nu snel en eenvoudig de gewenste informatie en documenten rondom onze integrale veiligheid raadplegen.”

Heb je tips voor andere beheerders?
“Een goed beheer is cruciaal. Maak goede interne afspraken zodat aangepaste documenten bij de beheerder(s) terechtkomen. Zo blijven gebruikers altijd beschikken over actuele gegevens. Daarnaast is het een tip om de bijeenkomsten voor beheerders vanuit CrisisConnect bij te wonen. Dit is een absolute meerwaarde.”

Alle referenties