Michael van der Voordt, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland  (RVO) werkt sinds jaar en dag met de CrisisConnect app. RVO is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Bij RVO draait alles om het beantwoorden van vragen van ondernemend Nederland, met de focus op duurzaam, agrarisch, vernieuwend en internationaal ondernemen. Michael is adviseur crisisbeheersing bij het Incident- en Crisiscentrum, de permanente crisisorganisatie van RVO. Hij vertelt je over hun keuzes.


Waarom zijn jullie met de CrisisConnect app aan de slag gegaan?

“Ik kwam in 2021 bij RVO werken en toen werd er al gebruik gemaakt van de applicatie Crisisconnect. Bij het in gebruik nemen van de applicatie maakte het kerndepartement EZK (DCC) al gebruik van de applicatie en konden wij t.b.v. de crisisorganisatie bij RVO gebruik maken van een deel van het abonnement van EZK. De behoefte was een toegankelijke manier van het alarmeren en alerteren van grotere groepen buiten onze eigen systemen om, CrisisConnect voldeed (en voldoet) aan deze behoefte.”


“Binnen het kerndepartement van Economische Zaken maken we met diverse afdelingen en gebruikersgroepen gebruik van CrisisConnect”

Hoe gebruiken jullie de CrisisConnect app?

“Primair is het onze alerteer en alarmeer app. Voor de diverse soorten crises en bijbehorende gremia hebben wij dossiers (‘cirkels’) ingericht welke ons in staat stellen om snel en gemakkelijk de meest relevante info bij urgente kwesties te verzenden naar betrokkenen. Tevens dient de applicatie als back-up/secundaire vindplaats voor de meest belangrijke instructies en contactgegevens.


Wat vinden jouw teamleden/gebruikers van de crisis app?

“We gebruiken als crisisorganisatie met name de modules ‘Dossiers’ en ‘Groepsberichten’. Voor ons als crisisclub is het met name een hele fijne tool om groepsberichten te versturen, de ontvanger kan hier altijd mee uit de voeten (ook a-technische collega’s).”

 

Heb je tips voor andere beheerders en/of organisaties?

“Neem de tijd om ook gebruikers (die de app minder frequent gebruiken) hierin mee te nemen. Creëer draagvlak. Als voorbeeld kan ik de vele collega’s noemen die in de warme fase voor het ontvangen van alerts afhankelijk zijn van de app, maar zich in de koude fase fase totaal niet met de app bezighouden. Ook kan het ‘zomaar’ toevoegen van collega’s leiden tot zorgen, zo wordt een activatiemail van Crisisconnect al snel aangezien voor spam of phising. Rol daarom een strategie uit waarin je de toekomstig gebruikers meeneemt in de veranderingen die eraan komen”.