Online vragenlijst voorafgaand aan werksessie

Welke voorkeur voor inrichting van ‘dossiers’?
(1. Pdf’jes - alles uitschrijven - combinatie - 2. Scenario - rol - combinatie)
Welke doelgroep gaat uiteindelijk met de app werken?
Wat voor planvorming/documentatie moet er in de app komen?

Werksessie(-s)

Werksessies om de basis van CrisisConnect goed te begrijpen.
Sessie 1: Centraal tijdens deze werksessie staan de modules ‘dossiers & contactpersonen/gebruikers’. (het 2e gedeelte van deze eerste sessie kunnen eventueel sleutelfunctionarissen aansluiten)
Sessie 2: Centraal tijdens deze werksessie staan de modules ‘logging en/of piketroosters’.

Evaluatiemoment

Evaluatiemoment nav stap 2 (werksessie).

Jaarlijkse evaluatie