Geert-Jan Verstegen, Omgevingsdienst Brabant-Noord

Over Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
De ODBN richt zich op het milieu in Brabant en het bieden van een schone en veilige leefomgeving. Voor 16 gemeentes en de provincie Noord-Brabant voeren zij taken uit op het gebied van vergunningverlening toezicht en handhaving en adviseren ze over milieuvraagstukken. Denk hierbij ook aan geluidsmetingen en bodemonderzoek.

Hoe is de app voor jullie organisatie ingericht?
De informatie die we in de app hebben geplaatst, is gekoppeld aan twee gebruikersgroepen. We hebben een groep ‘Omgevingszorg’ en een groep ‘Samen Sterk in Brabant’, deze bestaat uit BOA’s. Een deel van onze informatie is algemeen, zoals piketroosters en belangrijke contactpersonen. Daarnaast hebben we informatie die per gebruikersgroep zichtbaar is: procedures, protocollen en kaarten voor gebiedsindeling. De info wijzigt regelmatig zodat er telkens up-to-date informatie in de app te vinden is.

In welke situaties vind jij de app handig?
Bij elke calamiteit gebruiken we de app. Wat in onze regio regelmatig voorkomt is het dumpen van drugsafval. We kunnen dan via de app direct de juiste bedrijven benaderen. Andere calamiteiten voor ons zijn branden waarbij asbest is vrijgekomen, lekkage van gevaarlijke stoffen en geluids- of stankoverlast. Het is heel handig dat we dan alle informatie en contacten bij de hand hebben en met name de uniformiteit. Iedereen ziet dezelfde gegevens.

Met hoeveel personen maken jullie gebruik van de app?
Bij ons werken 30 personen met de app. Dit zijn BOA’s, adviseurs, toezichthouders, teamleiders en extra personen die we in kunnen zetten tijdens een opschaling.

Heb je tips voor andere beheerders?
Stel voordat je de app inricht een programma van eisen op en betrek gebruikers hierbij. Zo kom je tot een goede structuur. Het optimaliseren van de app is een doorlopend iets. Ik vraag de gebruikers regelmatig feedback: staat alles er in en kun je het makkelijk vinden?

Alle referenties