04:06u
Het is even na vier uur ‘s nachts. Buiten is het nog pikkedonker. Je bent zojuist wakker geworden van het snerpende geluid van je telefoon. De woorden van degene aan de andere kant van de telefoon komen slechts half binnen, maar je beseft dat je in actie moet komen. Jij hebt piket. Op jouw schouders rust de verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze crisis goed kan worden opgepakt.

04:16u
Na een minuut of tien kom je op de plaats van het incident aan. Daar gaat alles snel. De hulpdiensten zijn er al en je wordt direct belaagd door collega’s van de nachtdienst: “De pers is er al, wie gaat die te woord staan?”. Gevolgd door een paniekerig “Waar op intranet kunnen we de crisisplannen ook alweer vinden?’’.

07:48u
Een paar uur later ga je even een frisse neus halen. Een diepe zucht kun je niet onderdrukken. Je bent getraind en hebt geoefend, maar dat alles valt in het niets als er daadwerkelijk een calamiteit plaatsvindt. Je hebt de laatste uren niet anders gedaan dan bellen, appen en overleggen. Hulpdiensten, collega’s, bewoners en media heb je te woord gestaan. Het lijkt alsof de halve wereld bij jou informatie komt ophalen. Je weet dat jouw rol als piketfunctionaris deze consequenties heeft, maar je vraagt je toch af of het niet anders kan.

“NET ALS JE DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN HEBT DOORGEGEVEN, KOMT ER NIEUWE INFORMATIE. JE LOOPT LETTERLIJK ACHTER DE FEITEN AAN.”

11:20u
Je hebt veel gegevens opgehaald bij hulpdiensten en het personeel dat vannacht aan het werk was. Informatie waar je iets mee moet. De personen op locatie moeten op basis hiervan handelen. Daarnaast wachten ook het crisisteam en de communicatiemedewerkers op de input die jij als ‘spin in het web’ zal geven.

Net op het moment dat je de huidige stand van zaken hebt doorgegeven, komt er nieuwe informatie beschikbaar. Je loopt achter de feiten aan. Letterlijk.

18:33u
Even na half zeven ben je thuis. Volledig gebroken. Je bent de hele dag bezig geweest met adviseren, controleren en heel veel overleg. Gelukkig is het incident tot een redelijk goed einde gebracht. Maar, je weet dat de kous hier nog niet mee af is…

Geen tijd voor het logboek
Het valt niet mee om een crisis te managen. Zelfs als je crisiscoördinator bent, is het een uitdaging om een calamiteit zo aan te pakken dat de minste schade wordt geleden. Elke betrokkene moet zo snel mogelijk op de hoogte zijn van actuele informatie. Bovendien moet er een logboek worden bijgehouden, zodat achteraf inzichtelijk is wat er op bepaalde momenten is gebeurd. Dit biedt niet alleen overzicht in de afhandeling van een incident, maar geeft tevens houvast bij de analyse. Dat dit vaak achteraf of helemaal niet gebeurt, is een groot gemis.

“DAT LOGGEN VAAK ACHTERAF OF HELEMAAL NIET GEBEURT, IS EEN GROOT GEMIS.”

Loggen via de CrisisConnect app
Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, hebben we in de CrisisConnect app de module ‘logging’ toegevoegd. Met dit nieuwe onderdeel is het mogelijk om via de app een persoonlijk logboek bij te houden, waarna de informatie direct wordt gedeeld met individuen, crisisteams of de gehele crisisorganisatie. Hierdoor heeft iedereen zicht op het meest recente (gedeelde) beeld van de situatie, zodat er effectief en efficiënt gehandeld kan worden.

En waar iedereen die crisisplannen ook alweer kon vinden? Deze informatie staat vanzelfsprekend ook in de app, samen met taakkaarten, roosters en belangrijke contactpersonen. Alles om het werk van iedereen die betrokken is bij het afhandelen, oppakken en managen (of hoe je het ook wilt noemen) van een crisis te vergemakkelijken. En dat is in ieders belang.