Robbert Jan van Eck, KleurrijkWonen

Kleurrijk Wonen werkt sinds februari 2021 met de CrisisConnect app. Deze woningcorporatie verhuurt meer dan 15.000 woningen, garages, parkeerplaatsen en bedrijfsruimten in de gemeenten Tiel, West Betuwe, Buren, Culemborg, Molenlanden en Vijfheerenlanden. Robbert Jan van Eck van KleurrijkWonen vertelt je over hun keuzes.

 

Waarom zijn jullie met de CrisisConnect app aan de slag gegaan?

“We hadden al een app maar die was oud en aan vervanging toe. We wilden een app met meer functionaliteiten (o.a. een logboek maar ook zelf inhoud kunnen wijzigen). De app moest ook breder inzetbaar zijn. Niet alleen voor het calamiteitenteam maar ook voor onze wachtdienst en BHV-ers. De CrisisConnect app voldeed aan al onze vereisten.”


Wat vinden teamleden in de crisis app?

“Belangrijke telefoonnummers maar ook de telefoonnummers van alle medewerkers. Daarnaast actielijsten, checklists ‘hoe te handelen bij calamiteiten’, het ontruimingsplan en tekeningen. Denk ook aan EHBO-zaken zoals de pleisterkaart en het wachtdienstrooster. Zo hebben we alles overzichtelijk bij elkaar.”

Het calamiteitenteam, de BHV-ers en de wachtdienst maken frequent gebruik van de app

Kleurrijk Wonen over CrisisConnect


Met hoeveel personen maken jullie gebruik van de app?

“Alle collega’s kunnen gebruikmaken van de app. Dit zijn er ruim 160. Het calamiteitenteam, de BHV-ers en de wachtdienst (totaal circa 30 medewerkers) maken frequent gebruik van de app.”


Hoe hebben jullie de app geïntroduceerd in de organisatie?

“De introductie van de app aan alle medewerkers van KleurrijkWonen heeft plaatsgevonden via digitale ‘kantine-bijeenkomsten’. Via MS Teams hebben alle medewerkers de informatie ontvangen over de CrisisConnect app. Aan het einde van het jaar is er een calamiteitenoefening gepland voor het calamiteitenteam. De ondersteuning van de app tijdens een calamiteit wordt dan weer ‘getest’.”


Heb je tips voor andere beheerders?

“Houd de app ‘levendig’ bij alle medewerkers en zorg dat de informatie in de app actueel is. Dan biedt de app echt toegevoegde waarde.”