Kees Henkelman, Gemeente Schiedam

Hoe is de app voor jullie organisatie ingericht?
“De gemeente Schiedam heeft de app volledig als telefoonboek, informatiebron en naslagwerk voor onze crisisorganisatie ingericht. Iedere taakorganisatie heeft zijn eigen onderdeel en alle contactpersonen zijn via de app bereikbaar. Ook maken wij gebruik van de mogelijkheid om voor bepaalde gebruikers een eigen onderdeel in te vullen waar anderen niet in kunnen kijken. Zo hebben wij – naast de voor iedereen beschikbare informatie – aparte onderdelen voor onze bestuurders, onze officieren van dienst, de algemeen commandanten en de beheerders.”

Gebruiken jullie de app ook voor BHV?
“Wij gebruiken de app alleen voor de crisisorganisatie.”

Met hoeveel personen maken jullie gebruik van de app?
“De gemeente Schiedam heeft ongeveer 80 gebruikers van de app. Dit zijn bij ons alle teamleiders, hoofden taakorganisaties, verslagleggers, informatiemanagers, voorzitters, strategisch adviseurs, officieren van dienst en algemeen commandanten.”

Hoe zorgen jullie dat de app bekend is binnen jullie organisatie?
“Wij hebben een jaarlijks programma voor opleiden, trainen en oefenen waaraan al onze medewerkers van de crisisorganisatie deelnemen. Iedereen heeft dus jaarlijks minimaal één opleidingsmoment. Tijdens al deze bijeenkomsten wordt het gebruik van de app onder de aandacht gebracht. Daarnaast zijn alle hoofden van de taakorganisaties verantwoordelijk voor de inhoud van hun onderdeel van de informatievoorziening. Iedere taakorganisatie heeft zijn eigen onderdeel, net als de informatiemanagers, de verslagleggers, de voorzitters van het team Bevolkingszorg en de officieren van dienst.”

In welke situaties vind jij de app handig?
“Het gebruik van de app wordt door bijna alle gebruikers gewaardeerd en zeker gebruikt als naslagwerk. Dat alle contacten vanuit de app rechtstreeks gebeld of gemaild kunnen worden zonder dat deze personen in de eigen contactlijst gezet moeten worden. Bij calamiteiten wordt zeer snel teruggegrepen op de app.”

Heb je tips voor andere beheerders?
“Het actueel houden van alle content is een “dievenklus”. Leg de verantwoordelijkheid van inhoud daar neer waar die thuishoort, maar zorg wel voor een regelmatige afstemming met de gebruikers.”

Alle referenties