Het is inmiddels een maand of vier geleden dat ik ben gestart als accountmanager bij CrisisConnect. In dat ruime kwartaal heb ik aan een hoop nieuwe dingen mogen ruiken. Langzaam maar zeker wordt al het ‘vreemde’ normaal en merk ik dat ik bij het vertellen over mijn nieuwe baan al gauw vaktermen rondstrooi – die menig vriend en familielid meer vragen dan antwoorden opleveren. Zij kijken mij dan aan met dezelfde (glazige) blik die ik een tijdje geleden waarschijnlijk dagelijks aan collega’s tentoonspreidde. Ik weet dan dat ik even moet temporiseren. Om in wielerplatitudes te spreken: het is alsof ik de meesterknecht ben die bergop vol op kop aan het sleuren is, terwijl mijn kopman al lang en breed uit het wiel is gereden. Kortom: tijd om het wat rustiger aan te doen.

CaCo, CoPI, ZiROP en BOB

Het is typerend voor de wereld van de crisisbeheersing: het enthousiasme waarmee gesproken wordt over het garanderen van kwaliteit en veiligheid – bij wat voor organisatie dan ook – zorgt ervoor dat uitdrukkingen en afkortingen de revue passeren die bij de ‘gewone Nederlander’ niet eens in de verste verte een belletje doen rinkelen. De CaCo, CoPI, en het ZiROP zijn al abstract, maar wat te denken van de 7 disbalansen en zorgcontinuïteit? En als je het in de kroeg gaat hebben over de BOB-structuur, zul je uitgelachen worden omdat wordt gedacht dat je met de auto bent. Alle gekheid op een stokje, wat ik hiermee aan wil geven is dat het toch een eigen wereldje is waarin de crisisfunctionarissen zich bevinden. Aan de ene kant is dat best logisch; het is immers toch een klein clubje dat op structurele basis bezig is met calamiteiten, noodsituaties en crises (want hoe vaak komt het voor dat de bedrijfscontinuïteit in het geding komt?). Aan de andere kant is het juist bijzonder, omdat in een noodgeval vaak veel meer mensen betrokken zijn dan uitsluitend de sleutelfiguren.

‘Het moet eerst fout gaan, voordat er iets gebeurt’

Maar ja, begin maar eens aan een sessie scenariodenken met een doorsnee medewerker. Een bedenkelijke blik met een retorische vraag “Het gaat toch never nooit niet gebeuren dat precies híér een vliegtuig uit de lucht komt vallen?’ is dan schering en inslag. Een crisis is vaak heel ver weg en voor het gevoel daardoor ondenkbaar. Voor de leek lijkt het dan ook allemaal maar overdreven geneuzel. Tot het moment dat er écht iets misgaat en daadwerkelijk wordt ervaren wat de gevolgen zijn wanneer onvoldoende focus op de anticipatie is gelegd. ‘Het moet eerst fout gaan, voordat er iets gebeurt’ is veelgehoord. Dat is clichématig, maar dat maakt het niet minder waar. Het is dan ook van belang dat de mensen die zich bezighouden met crisismanagement zoveel mogelijk draagvlak creëren bij de individuen die daar weinig mee van doen hebben. Het besef moet ontstaan dat een ongeluk in een klein hoekje zit; samen met de notie dat als het er eenmaal op aankomt, in verschillende situaties (ook per individu) anders gereageerd moet worden. Maar hoe krijg je dat in vredesnaam voor elkaar?

“HET IS BELANGRIJK DAT DE MENSEN DIE BEZIG ZIJN MET CRISISMANAGEMENT DRAAGVLAK CREËREN BIJ DE INDIVIDUEN DIE DAAR WEINIG MEE VAN DOEN HEBBEN.”

Duidelijkheid en gemak bij omgang crises

Gelukkig zijn steeds meer organisaties door opleiden, trainen en oefenen wél goed voorbereid op calamiteiten en verstoringen van het bedrijfsproces. Ook de personen die wat minder vaak in aanraking komen met dergelijke situaties. Waar vaak op wordt gehamerd is duidelijkheid en gemak; beide zaken zorgen – in veel situaties – voor een hogere slagingskans, dus ook bij de omgang met crises. In zekere zin vormt laatstgenoemde het bestaansrecht van de CrisisConnect app, een ‘tool’ die is ontwikkeld om bestaande processen in de crisiswereld te verbeteren en te innoveren. Met het ontstaan van de app houdt de vooruitgang echter niet op: elke gebruiker benut de mogelijkheden van CrisisConnect op zijn eigen manier, waardoor soms nieuwe – door ons nog niet ontdekte – functionaliteiten het daglicht zien.

Zorginstelling Pro Persona: outside the box

Sinds kort werkt zorginstelling Pro Persona ook met de CrisisConnect app. De wijze waarop hun omgeving werd ingericht, liet ons hele team zien dat het ook ‘anders’ kan. Hun app is zo ingericht dat zelfs de grootste leek (die niets van crises afweet) zonder enige moeite in een ‘split second’ bij de juiste scenario’s en taakkaarten kan komen. (Gebruikers)gemak dient de mens en dat heeft Pro Persona erg goed begrepen. Dit resulteert niet alleen in een effectievere werking van de CrisisConnect app, maar het levert tevens ‘team CrisisConnect’ nieuwe inzichten op. Boven dit alles zorgt Pro Persona’s brede wijze van aanvliegen ervoor dat de veiligheid en kwaliteit binnen de zorginstelling op een zo groot mogelijke schaal kunnen worden gewaarborgd. Door op een iets andere manier naar de crisisorganisatie te kijken, ontstaan dit soort outside the box-ideeën. Ik hou ervan.