John Voets, Amarant Groep

Wat zijn jullie ervaringen met de CrisisConnect app?
We werken nu een jaar met CrisisConnect en onze ervaringen zijn zeer positief. We hebben de app gebruikt tijdens een crisis, potentiële crisis en oefeningen. CrisisConnect ondersteunt het proces van crisismanagement en –communicatie goed. Met name voor het inzien van procesafspraken, logistieke gegevens en formats én het reguleren van informatiestromen tijdens de crisis. Ons crisisteam is door de app constant op de hoogte van de stand van zaken en de gemaakte afspraken qua interventie, onderzoek en communicatie. Bovendien kan de voortgang en het resultaat van de acties via de app worden gemonitord.

Hoe gebruiken jullie de app?
Wij gebruiken de app in het geval van (potentiële) crises op strategisch niveau op alle mogelijke sturingsdomeinen: kwaliteit van zorg, fysieke rampen (GRIP), financiën, P&O, ICT en huisvesting. Mogelijk gaan we CrisisConnect in een later stadium ook inzetten op tactisch en operationeel niveau van de organisatie.”

Alle referenties