Hans Winnubst, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Over Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied De gemeenten en provincies in ons werkgebied hebben een grote en brede hoeveelheid taken bij ons ondergebracht op de werkvelden bodem, bouw en milieu. Voor elke gemeente of provincie hebben wij andere taken en mandaten, onder meer op het gebied van grote industrie (brzo), luchtvaart, ontgrondingen, bodemenergiesystemen en vuurwerk- en sportmotorenevenementen. Waarom zijn jullie met de CrisisConnect app aan de slag gegaan? Wij gebruiken de app voor het proces ‘Omgevingszorg’. De app bevalt erg goed. Het grootste voordeel is dat iedereen die een rol heeft bij een crisis nu altijd de meest actuele contactgegevens, telefoonlijsten, draaiboeken en checklists heeft. Je draagt het altijd bij je in de telefoon en hoeft tijdens piket dus niet meer rond te lopen met (achterhaalde) geprinte papieren versies. Wat vinden teamleden in de crisis app? We gebruiken de app bij actuele zaken, zoals evenementen. Onlangs hebben we de app ook bij een GRIP 1-situatie gebruikt: een gaslek in groot stedelijk gebied. Het was handig om via de app snel de juiste contactpersonen, tools en draaiboeken bij de hand te hebben. Met hoeveel personen maken jullie gebruik van de app? Bij ons werken 33 mensen met de app. Denk hierbij aan twee piketgroepen voor het werkveld milieu, een piketgroep voor het werkveld bouw en de hoofden RAC.

Alle referenties