Hans Stuifbergen, Museum Hermitage

Hoe is de app voor jullie organisatie ingericht?
“We hebben de app primair voor ons crisismanagement-team (CMT) ingericht. Onze organisatie is verspreid over drie panden, daarom hebben we de informatie binnen de app per pand onderverdeeld. Elk pand heeft ook een aangewezen externe locatie, die tijdens calamiteiten gebruikt wordt door het CMT. Deze locaties zijn zichtbaar binnen de app met een foto en link naar Google Maps. We hebben voor elk pand een aparte BHV-groep en een groep voor Collectiehulpverlening (bescherming van onze museumcollectie tijdens een calamiteit). Voor elke groep staan er taakkaarten, telefoonlijsten en protocollen op de app.”

Gebruiken jullie de app ook voor BHV?
“Ja, onze BHV-organisatie gebruikt de app ook. We hebben zowel BHV’ers als Hoofd-BHV’ers. Beide groepen bestaan bij ons uit relatief jonge mensen – vaak studenten – die dagelijks op de werkvloer aanwezig zijn om de interactie tussen museum en bezoeker te bevorderen. De BHV’ers vinden in de app instructies over hoe te handelen bij een calamiteit, via de taakkaarten en plattegronden. Deze groep kent veel vernieuwing, waardoor er in de praktijk onzekerheid heerste tijdens een calamiteit. Zij beslissen immers of een ontruiming gaat plaatsvinden en zijn verantwoordelijk voor een goed verloop volgens protocol. De app is een handig middel om die onzekerheid weg te nemen. Aan de BHV-organisatie sturen we regelmatig een herinnerings-sms via de app met als doel hun kennis actueel te houden.”

Met hoeveel personen maken jullie gebruik van de app?
“Wij hebben rond de 50 gebruikers van de app. Een belangrijke gebruikersgroep is Collectiehulpverlening (CHV); zij komen in actie bij calamiteiten aan een kunstwerk. Daarnaast komen onze gebruikers uit alle lagen van de organisatie: de directie, de conservatoren, medewerkers op kantoor, in de winkel en het restaurant, coördinatoren publiekszaken, banqueting-managers, gebouwenbeheer, technische dienst en de beveiliging.”

In welke situaties vind jij de app handig?
“Bij een beschadiging aan een kunstwerk, aan de gebouwen of een andere calamiteit kunnen snel de juiste personen bereikt worden. Verder om direct accurate informatie paraat te hebben voor de gebruikers. Ook vind ik het handig dat het straks mogelijk is om als groep te kunnen loggen en onderling binnen de app informatie, foto’s en berichten uit te wisselen.”

Heb je tips voor andere beheerders?
“Ik probeer het gebruik van de app te integreren in het dagelijkse werkleven. Dit doe ik door informatie toe te voegen die niet direct maar wel zijdelings met een calamiteit te maken kan hebben, zoals een overzicht met storingsdiensten van externe bedrijven of een interne telefoonlijst. De app wordt dan dagelijks geopend en gebruikt.”

https://hermitage.nl/nl/

Alle referenties