Niels Westerveld, Gemeente Amstelveen

Hoe is de app voor jullie organisatie ingericht?
“Binnen de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland werken wij als Amstelland-gemeenten op gebied van crisisbeheersing nauw samen. Zo werken we bijvoorbeeld met een intergemeentelijke piketpoule Openbare Orde en Veiligheid (OOV) waarin van elke gemeente een vertegenwoordiger zit. Naast de app vanuit de veiligheidsregio hebben wij de app voor de vijf Amstelland-gemeenten in gebruik genomen. De informatie is onderverdeeld in verschillende onderwerpen, waar gebruikers aan gekoppeld zijn. Onze burgemeester en secretaris hebben namelijk behoefte aan totaal andere info dan ons actiecentrum. Ook maken we onderscheid tussen regio-informatie en gemeente-informatie. Iedereen ziet zo direct de juiste gegevens.”

Welke informatie hebben jullie toegevoegd?
“In de app staat alles wat we nodig hebben, zoals lokale en regionale draaiboeken en plannen, tools, roosters, voorbeeldbrieven en checklists. Ook belangrijke contacten. We hebben in Amstelveen regelmatig evenementen. Een mooi voorbeeld is Koningsdag, dan zorgen we dat de draaiboeken en programma’s per gemeente in de app te vinden zijn. Zo staat er altijd actuele informatie in de app.

Ons doel met de app is crisismanagement aantrekkelijker en moderner te maken. Door het simpel en overzichtelijk te presenteren (o.a. met afbeeldingen) creëren we meer betrokkenheid. Dat is vooral belangrijk voor de collega’s die niet dagelijks met crisisbeheersing bezig zijn.”

Met hoeveel personen maken jullie gebruik van de app?
“De app is nu binnen een beperkte groep proefpersonen – onze piketpoule OOV en 3 leden van het actiecentrum – uitgerold. Zij zijn er actief mee bezig en geven ons feedback. We merken dat er echt behoefte aan is. Na de testfase rollen we uit naar alle gebruikers, dit zijn zo’n 75 personen.”

Hoe zorgen jullie dat de app bekend is binnen jullie organisatie?
“Mijn OOV collega van de gemeente Diemen en ik zijn verantwoordelijk voor de app. Wij zorgen ervoor dat alle info en draaiboeken up-to-date zijn. Tijdens trainingen wordt de app behandeld en een toelichting gegeven. Verder zijn we dichtbij en lopen we als dat nodig is bij mensen langs.”

In welke situaties vind jij de app handig?
“We gebruiken de app bij actuele zaken, zoals evenementen. Onlangs hebben we de app ook bij een GRIP1-situatie gebruikt; de uitval van een stroomvoorziening. Het was handig om via de app snel de juiste contactpersonen, tools en draaiboeken bij de hand te hebben.”

Heb je tips voor andere beheerders?
“Neem de tijd voor het inrichten. Probeer uit, foutjes zijn makkelijk te herstellen. Zorg voor een probeerperiode met een testpanel. Zo weet je zeker dat je een app uitrolt die zoveel mogelijk aan de wensen van je collega’s voldoet. Als laatste: zet bij het wijzigen via de beheeromgeving je tablet ernaast open. Je ziet dan direct het resultaat van je aanpassing.”

Alle referenties