Rabobank

Rabobank over CrisisConnect

Peter 200X200 1

Peter van der Wel
Rabobank Cluster onder Rotterdam

Projectmedewerker Facilitaire Services (interim via Yask)
Werkt met de CrisisConnect app sinds: december 2017

Waarom hebben jullie voor de app gekozen?

“In CMT-trainingen ontstond de behoefte aan een alternatief voor onze fysieke plannen in mapjes. Want mocht er brand zijn in je pand, heb je erg weinig aan je plannen op papier. Daarnaast wilden we alle telefoonnummers bij elkaar hebben, zodat we bij een calamiteit snel kunnen handelen.”

Hoe is de app voor jullie organisatie ingericht?

“Onder het cluster vallen 6 lokale banken. Daarom hebben we de informatie binnen de app per locatie onderverdeeld. In de app hebben wij de actie- en ontruimingsplannen toegevoegd. Ook een leeswijzer vanuit de Rabobank; hierin staat waar je aan moet denken bij een calamiteit. Daarnaast ondersteunende documenten, zoals een vergaderstructuur. Onze gebruikers zitten in dezelfde gebruikersgroep en kunnen dus bij alle informatie.”

Met hoeveel personen maken jullie gebruik van de app?

“Wij gebruiken de app met ongeveer 80 personen. Dit zijn alle functies binnen het crisisteam en de medewerkers van het facilitaire team.”

Hoe zorgen jullie dat de app bekend is binnen jullie organisatie?

“Wij zijn begonnen met een pilot bij het directieteam. Toen hier voldoende draagkracht was, hebben we de app uitgerold naar alle leden van het crisismanagement-team. Eerst is iedereen per e-mail ingelicht over de CrisisConnect app. Dit werd positief ontvangen. Vervolgens hebben we het team via de beheeromgeving uitgenodigd. Daarbij zijn heel weinig vragen ontstaan omdat de werking van de app voor zich spreekt.”

We hebben de informatie binnen de app per Rabobank-locatie onderverdeeld

In welke situaties vind jij de app handig?

“De app is getest tijdens CMT-trainingen. Het is fijn snel belangrijke telefoonnummers en plannen beschikbaar te hebben. Het zou een verrijking zijn als de gegevens in de app ook beschikbaar worden gemaakt via een website, voor het groter weergeven van onze Excel-documenten. Ook misten we een chatfunctie.” (Beide wensen staan op de roadmap voor 2018 - red.)

Heb je tips voor andere beheerders?

“Start met een goed plan. Maak een autorisatieoverzicht van welke informatie je beschikbaar wilt stellen aan welke gebruikers(groep) en richt de app hier vervolgens op in.”


https://www.rabobank.nl/

Deze organisaties gebruiken CrisisConnect
Rabobank
Chdr Logo
Logo Hermitageamsterdam
Vezet
Hoogesteger
Luchtverkeersleiding