Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 21 februari 2018.

LET OP: voor de CrisisConnect app (iOS, Android, Windows) is een andere privacy- en cookieverklaring van toepassing.

CrisisConnect is een dienst van ConnectTools B.V. Via onze website worden er persoonsgegevens verwerkt en cookies geplaatst. Als ConnectTools B.V. zijnde, respecteren wij de privacy van de bezoekers van onze website en dragen wij er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. We zullen uw persoonsgegevens dan ook enkel in overeenstemming met de privacywetgeving verwerken.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Categorieën persoonsgegevens

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden:

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. Zo zullen wij uw gegevens, noodzakelijk voor het registreren en inloggen in uw Beheeromgeving, en de gegevens die u in deze omgeving verwerkt bewaren totdat u uw account bij ons opzegt of uw overeenkomst met ons in het kader van onze dienstverlening wordt beëindigd.

De gegevens die u bij ons achterlaat vanwege interesse in onze dienstverlening, zullen wij opslaan zodat we contact met u kunnen opnemen. Mocht u, wanneer wij contact met u opnemen, aangeven dat u nog steeds interesse heeft in onze dienstverlening dan zullen wij uw gegevens bewaren zolang dat noodzakelijk is voor dit doeleinde. Wanneer u daarentegen aangeeft dat u geen interesse meer heeft in onze dienstverlening zullen we uw gegevens, die wij verwerken voor dit doeleinde, wissen.

Uw IP-adres en de technische gegevens, die wij via onze website verwerken, zullen wij 30 dagen bewaren. Na deze 30 dagen zullen wij deze gegevens verwijderen. De bewaartermijnen van uw cookie ID’s verschillen per type cookies. Zo zullen er sessie-cookies zijn die uw cookie ID enkel voor de duur van uw bezoek aan onze website bewaren, maar ook cookies met een langere bewaartermijn. Voor meer informatie hierover, raden wij u aan de privacyverklaringen van de betreffende cookies te raadplegen.

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derde partijen zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet moeten of mogen. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is middels een gebruikersnaam en wachtwoord en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten ten behoeve van de veilige overdracht van uw gegevens en communicatie.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies en vergelijkbare technologieën waarbij een klein tekstbestand bij uw bezoek aan onze website naar uw computer, tablet en/of mobiel wordt gestuurd en opgeslagen (Voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier verder ‘cookies’ genoemd). Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Op onze website worden cookies gebruikt om:

Technische of functionele cookies

Sommige cookies zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en dat uw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Zo kunnen er, bijvoorbeeld, cookies worden gebruikt om uw gebruikssessie te kunnen onthouden op de webserver zodat u de website kunt bekijken en gebruiken.

Analytische cookies

Verder maken wij gebruik van cookies om inzichten te verkrijgen in het gebruik van onze website, en om deze aan de hand van deze inzichten te verbeteren en hiermee het gebruiksgemak te verhogen. Hiervoor gebruiken wij de cookies van Google Analytics.

Wij gebruiken Google Analytics zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. De informatie die we daarbij verkrijgen wordt met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Wij hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google kan echter informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier verder geen invloed op. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google.

Verwijderen van cookies

Veel cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacy- en cookieverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om onze privacy- en cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Uw wettelijke rechten

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verplaatsen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@crisisconnect.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 0187478855.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Bedrijf: ConnectTools B.V.
KvK: 59666838
Adres: Voorstraat 15, 3241 EE Middelharnis
E-mailadres: info@crisisconnect.nl
Telefoonnummer: 0851305611

Deze organisaties gebruiken CrisisConnect
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Chdr Logo
Gemeente Maassluis
Vraa Copy
Amarant Groep
Umc Utrecht