Nieuw: berichten sturen met push-melding

Er is een grote update uitgevoerd voor de CrisisConnect app. Met deze update zijn er 14 onderdelen verbeterd of nieuw toegevoegd. Een van de nieuwe functies is het kunnen versturen van berichten met…


CrisisConnect & AVG

Je hebt vast gehoord over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die geldt vanaf 25 mei 2018. Deze wet gaat over de bescherming van persoonsgegevens. In CrisisConnect verwerken we namens…


15 vragen bij de keuze voor een crisis app

Je overweegt een app te gaan gebruiken ter ondersteuning van crisismanagement. Omdat dit een nieuw gebied is, kun je met veel vragen zitten. Waar moet de crisis app aan voldoen? Welke oplossing past…


CrisisConnect nieuws

Stefan over het congres 'De Zorg Brandveilig'

Op dinsdag 27 maart stonden we op het marktplein van het congres 'De Zorg Brandveilig' in Bussum. Voor onze accountmanager Stefan betekende dit zijn eerste congres. Benieuwd hoe hij deze dag heeft…


Tips voor de beveiliging van mobiele apparaten

Tips voor de beveiliging van jouw mobiele apparaten

De veiligheid van de data die jij toevoegt in de CrisisConnect app is onze prioriteit. Daarom hebben wij uitgebreide maatregelen genomen voor de beveiliging van onze app en beheeromgeving. Daarnaast…